Marfak

High performance, heavt-duty natriumfett

Marfak är ett high performance heavy-duty trådigt natriumtvålfett, utvecklat för att skydda mot slitage och korrosion samt utestänga damm, smuts och vatten.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.