Starplex HT 1

High performance, heavy-duty lithiumkomplex smörjfett

Starplex HT 1 är ett fett formulerat med en mix av naften- och paraffinbasoljor, kombinerat med additiv för oxidationsstabilitet, slitage- och korrosionsskydd.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.