Techron D Concentrate

Ultra high performance, renare för dieselbränslesystem

Techron D Concentrate är en ultra high performance, dieseltillsats för renare injektorer designad för användning i dieseldrivna person- och lastbilar, formulerad för att ge avancerat, unikt och patenterat skydd mot beläggningar samt skydd av motorn.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.