Texclad 2

Kalcium kuggfett med beprövad prestanda

Texclad 2 är ett svart, mjukt och smörigt smörjfett, som är baserat på vattenstabiliserad kalciumtvål. Det är förstärkt med grafit och molybdendisulfid för att ge pålitligt skydd vid krävande driftsförhållanden.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.